Příměstský tábor pro děti zaměstnanců

V týdnu od 13. do 17. července 2020 se na našem ústavu v pražských Lysolajích konal příměstský tábor pro děti zaměstnanců. Na programu byly různé pokusy, zmiňme příkladně izolaci barviv z listů, klíčení pylových láček tabáku, hledání katalázy v různých druzích ovoce a zeleniny, přesazení masožravých rostlin na živné médium nebo výrobu vlastních pH papírků. Kromě toho získali táborníci základní laboratorní dovednosti - plnili špičky do krabiček a učili se pipetovat. Dále byly na programu různé tvůrčí činnosti, které se nějak týkaly rostlinné biologie. Jako relax pak posloužily různé sportovní aktivity. Na následujících fotografiích se můžete na některé z aktivit podívat.

Bez přesného měření objemů pomocí pipet se v laboratoři neobejdeme, takže i naši táborníci si tuto laboratorní dovednost osvojili.
  


Automatické pipety využívají jednorázové plastové špičky, které jsou před použitím sterilizovány. Aby se nám špičky na pipetu dobře nasazovaly, jsou umístěny v krabičkách, ale když všechny špičky použijeme, je potřeba znovu naplnit krabičky novými špičkami...
   


Laboratorní práce s rostlinným materiálem zpravidla začíná ve třecí misce s tloučkem. Chceme-li z rostlinných buněk něco izolovat, je potřeba mechanicky narušit (tedy "rozbít") jejich buněčné stěny.

   


Tentokrát jsme izolovali různá barviva z listů. Podle jejich rozpustnosti v různých kapalinách jsme od sebe oddělili různá barviva.

   


Rostliny v laboratoři nepěstujeme výlučně na půdních substrátech, ale také na živných médiích ve skleněných nádobách. Výsev semen i přesazení rostlin na živná média je nutné provádět ve sterilním prostředí flowboxu.

  


Důkaz katalázy v různých druzích zeleniny. Kataláza přítomná ve vzorcích štěpí přidaný peroxid vodíku a rychle uvolněný kyslík pak vytváří pěnu. Například brambory obsahují značné množství katalázy, zatímco mrkev žádnou katalázu neobsahovala.

   


Jednou z tvůrčích činností byla tvorba obrazů z různých přírodnin.

   


Ze šišek jsme vyráběli různá zvířátka.

   


Nejoblíbenější sportovní aktivitou bylo házení vodních bomb - tedy balónků naplněných vodou.

   


Na závěr předal náš ředitel Dr. Martin Vágner táborníkům diplomy.

Více fotek zde.