Přístrojové vybavení

Mikroskopické pracoviště

Konfokální mikroskop (Zeiss 5 Duo) nám umožňuje provádět trojrozměrné studie fluorescenčně značených struktur v živých či fixovaných buňkách. Jsme například schopni s vysokým rozlišením sledovat in vivo dynamiku studovaných proteinů účastnících se transportu auxinu (viz obrázek – zelené značení) a zároveň vizualizovat různé buněčné procesy (zde např. endocytosu – červené značení v obrázku).

Rezervační systém IF

Roboti

V Ústavu jsou tři automatizované systémy pro zpracování rostlinných vzorků, které umožňují provádět práci podstatně přesněji a efektivněji. První provádí izolaci a analýzu nukleových kyselin (DNA a RNA), což urychlí výzkum genů a jejich aktivity. Druhý systém je určen pro analýzu bílkovin. Oba jsou využívány v Laboratoři biologie pylu.  Třetí zařízení provádí složité barvení mikroskopických preparátů včetně postupů, kterými lze zviditelnit aktivitu genů nebo přítomnost konkrétních bílkovin v jednotlivých buňkách. Ten slouží v Laboratoři hormonálních regulací. Na snímku je zobrazen vnitřní prostor robota pro izolaci a zpracování nukleových kyselin z biologických vzorků.

Hmotnostní spektrometr

napojený na dvojdimenzionální vysokoúčinný kapalinový chromatograf (2D-LC/MS). Modulární dvojdimenzionální kapalinový chromatograf (Ultimate 3000, Dionex) a hybridní trojitý kvadrupól/lineární iontová past (3200 Q TRAP LC/MS/MS, Applied Biosystems) nám umožnuje provádět identifikace, kvantifikace a sledování metabolizmu biologicky aktivních rostlinných látek, zejména fytohormonů. Více informace na zde.