Propojení proteomických a genomických přístupů při objasňování evolučních procesů napříč rostlinnou říší s důrazem na rodinu cytokininů

Začátek: 
01.01.2011
Konec: 
31.12.2014
Kategorizace
Grantová agentura: 
GA ČR
Registrační číslo: 
P506/11/0774
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Václav Motyka
Interní řešitel: 
řešitel