Průlom v luštění dědičné informace pšenice

pšeničné chromozómy 3B, autorka M. Kubaláková3. října 2008: Vynikajícího úspěchu dosáhl docent Jaroslav Doležel se spolupracovníky Janem Šafářem a Hanou Šimkovou. Jejich originální metoda třídění chromozómů umožnila vytvořit „mapu“ chromozómu 3B pšenice. Čím je tento výsledek průlomový pro vědu a pro světové zemědělství?

Sestavení takzvané fyzické mapy chromozómu 3B je první krok na cestě k přečtení kompletní genetické informace pšenice. Její znalost v budoucnu usnadní šlechtění výnosnějších a odolnějších odrůd této plodiny, která živí třetinu lidstva. Je tedy naděje, že by potraviny vyrobené z pšenice mohly být levnější a také dostupnější chudým lidem z rozvojových zemí.

Výsledky výzkumu byly publikovány v Science, jednom z nejlepších vědeckých časopisů. Podrobnosti najdete v tiskové zprávě.

Foto: pšeničné chromozómy 3B, vytříděné speciálním přístrojem – průtokovým cytometrem. Snímek M. Kubaláková.