Průtoková cytometrie – metoda s velkými možnostmi

průtokový cytometr z laboratoře ÚEB - přístroj pro počítání a měření mikroskopických částic6. září 2007: Laboratoř molekulární cytogenetiky a cytometrie ÚEB se věnuje takzvané průtokové cytometrii. Vedoucí laboratoře, docent Jaroslav Doležel, je jedním z průkopníků používání této technologie v rostlinné biologii. Letos o ní napsal hned dvě prestižní publikace. Proč je metoda tak důležitá a co vlastně umí?

Příslušný přístroj zvaný průtokový cytometr (na snímku) je složitý, ovšem funguje na celkem jednoduchém principu. Mikroskopické částice, třeba buňky nebo chromozómy, protékají jedna za druhou v tenkém proudu kapaliny citlivým měřicím zařízením.

Díky tomu je možné určit jejich počet či velikost a dokonce je třídit: tým z ÚEB například třídí chromozómy pšenice i dalších plodin a používá je pak k luštění dědičné informace uložené v DNA. Lze také měřit množství DNA v jednotlivých buněčných jádrech, což pomáhá mimo jiné botanikům při zkoumání evoluce rostlinných druhů.

Docent Doležel byl v roce 2007 jedním z autorů vůbec první učebnice průtokové cytometrie u rostlin. O některých způsobech jejího využití psal také v renomovaném online časopise Nature Protocols. Odkazy pro vážné zájemce: kniha, článek.