Quantification of cDNA generated by reverse transcription of total RNA provides a simple alternative tool for quantitative RT-PCR normalization

Libus J., Štorchová H.
BIOTECHNIQUES 41: 156+, 2006

Klíčová slova: SOLUTION ASSAY; REAGENT; GENES
Abstrakt:
DOI:
Fulltext: kontaktujte autory z ÚEB
Autoři z ÚEB: Helena Štorchová