Regulace kvetení u rodu Chenopodium studovaná pomocí transkriptomiky

Začátek: 
01.01.2012
Konec: 
31.12.2016
Kategorizace
Grantová agentura: 
GA ČR
Registrační číslo: 
P506/12/1359
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Helena Štorchová
Interní řešitel: 
řešitel