Regulation of the microsomal proteome by salicylic acid and deficiency of phosphatidylinositol‐4‐kinases β1 and β2 in Arabidopsis thaliana

Junková P., Neubergerová M., Kalachova T., Valentová O., Janda M.
PROTEOMICS : , 2021

Klíčová slova: Salicylic acid, phosphatidylinositol-4-kinase, label-free proteomics, Arabidopsis thaliana, microsomes
Abstrakt:
DOI: https://doi.org/10.1002/pmic.202000223
Fulltext:
Autoři z ÚEB: Tetiana Kalachova