Rehabilitace outsidera

Zvěšinec zední (Cymbalaria muralis). Jedna z rostlin, v níž vědci zkoumají výskyt rostlinného hormonu trans-zeatinu a příbuzného cis-zeatinu. Vzorce těchto dvou látek jsou v dolní části obrázku.Rostlina pro duben 2012

Naši vědci přišli s překvapivým zjištěním. Opomíjená sloučenina příbuzná jednomu rostlinnému hormonu je zřejmě mnohem důležitější, než se dosud myslelo.

Cytokininy jsou rostlinné hormony, které ovlivňují růst i vývoj rostlin. Řídí hlavně dělení buněk a jejich další životní osud.

Nejvýznamnější skupinou cytokininů jsou látky odvozené od sloučeniny zeatinu. Vyskytují se ve dvou takzvaných izoformách, cis a trans. Izoformy se liší uspořádáním atomů v molekule, jak je vidět na dolním obrázku.

Zatímco trans-zeatin je široce rozšířený a vysoce aktivní rostlinný hormon, cis-zeatin má pověst jeho chudého příbuzného. Donedávna ho biologové přehlíželi jako nepříliš hojnou, neaktivní nebo jen slabě aktivní látku.

Tato představa je ale nejspíš mylná. Ukazuje to výzkum, na němž pracují odborníci z našeho ústavu společně s vědci z Botanického ústavu Akademie věd ČR, Univerzity Palackého v Olomouci a Slovenské akademie věd.

Vědci již testovali přes 150 druhů vyšších rostlin a další desítky jsou předmětem pokračujících analýz – včetně např. zvěšince zedního (Cymbalaria muralis) na horním obrázku. U většiny z nich byl nalezen cis-zeatin a jemu příbuzné látky. Mnohdy se dokonce vyskytovaly ve výrazně větších množstvích než jejich trans-zeatinoví „bratranci“.

Podařilo se také dokázat, že cis-zeatin má hormonální účinky. Oproti trans-zeatinu je ovšem aktivní až ve vyšších koncentracích.

Dosavadní výsledky naznačují, že cis-zeatinové cytokininy jsou důležité hlavně v situacích, kdy je potlačen nebo omezen růst (za stresových podmínek, při stárnutí a podobně). Uvidíme, jaké objevy přinese další výzkum. „Hormonální outsider“ má každopádně šanci, že ho biologové začnou brát vážně.
 
 
 

Text Václav Motyka a Jan Kolář

Foto Jan Kolář