Reprografické služby

Logo ÚEB
Logo ÚEB, další grafické produkty prezentující Ústav navenek a návrh "firemních barev"
byly vytvořeny profesionální grafickou fimou (prezentace grafického návrhu).
Logo bylo vytvořeno ve vektorové grafice a předáno v typografickém formátu .eps
Pro praktické použití je k dispozici v několika velikostech vytvořených v bitmapové grafice a
uložené ve volně použitelném formátu .png (soubory jsou komprimovány programem zip).