Reprografické služby

Logo ÚEB
Logo ÚEB, další grafické produkty prezentující Ústav navenek a návrh "firemních barev"
byly vytvořeny profesionální grafickou fimou (prezentace grafického návrhu).
Logo bylo vytvořeno ve vektorové grafice a předáno v typografickém formátu .eps
Pro praktické použití je k dispozici v několika velikostech vytvořených v bitmapové grafice a
uložené ve volně použitelném formátu .png (soubory jsou komprimovány programem zip). 
Vytváření posterů
S požadavkem tvorby posterů se můžete obracet na Josefa Nulíčka.
Předlohy je možné dodávat v různé formě (soubory MS Wordu, Power Pointu i jinak)
S požadavkem je nejlépe se konkrétně domluvit telefonicky (225 106 221, 225 106 221) nebo
(e-mailovou zprávou)