Rostlina na červen 2022: Včela, nebo květ?

Rostlinou na červen se stává orchidej s názvem tořič hmyzonosný (Ophrys insectifera). Jedná se o vytrvalou bylinu, která v České republice patří ke kriticky ohroženým druhům.

Vyskytuje se na vápnité a humózní půdě na pastvinách a loukách. Jedná se o menší orchidej dosahující výšky 15–50 cm. Kvete od května do června. U květů je zajímavý jejich tvar, který pro nezkušené samečky blanokřídlého hmyzu představuje atrapu samičky. Květ je láká nejen svým tvarem, ale i pachovými signály. Když sameček dosedne na květ, začne vykonávat prudké kopulační pohyby, díky čemuž se na něj nalepí pyl, který pak odnese na další květ. U nás je výskyt tohoto druhu tořiče omezen na Čechy, kde je většina lokalit soustředěna mezi městy Úštěk a Štětí. Naše fotografie byly pořízeny 22. května u Litoměřic.

Detail květu tořiče hmyzonosného.

Detail květu tořiče hmyzonosného.

Pohled na lokalitu, kde se nám tořiče podařilo najít.