Rostlina na prosinec 2022: Brambořík

K vánočnímu období se pojí celá řada rostlin – například vánoční kaktus, jmelí bílé, nebo třeba pryšec vánoční hvězda. Někteří z nás pěstují ale i bramboříky, z nichž mnohé druhy kvetou během zimního období…

Rod brambořík zahrnuje přes 20 druhů vytrvalých rostlin, které řadíme do čeledi prvosenkovitých (Primulaceae), patří tedy do příbuzenstva prvosenek (které můžete znát pod lidovým názvem petrklíč). Naše obrázky bramboříku (jedná se o brambořík nachový, Cyclamen purpurascens) jsme nafotili v srpnu ve Slovinsku, kde lesní podrost u Bledského jezera byl krásně růžově rozkvetlý. Latinské jméno bramboříku, Cyclamen, pochází z řeckého kýklos, které označuje kruh nebo kotouč. Hlízy bramboříku mají právě okrouhlý tvar, na což odkazuje jeho vědecký název. Další zajímavostí je, že tyto hlízy obsahují glykosid cyklamin, který působí rozpad červených krvinek. Přesto divoká prasata dokáží hlízy bramboříku vyrývat a konzumovat bez jakékoliv zdravotní újmy.

Rozkvetlý lesní podrost u Bledského jezera ve Slovinsku.

Brambořík nachový (Cyclamen purpurascens).

Detaily květů bramboříku nachového (Cyclamen purpurascens).