Rostlina na říjen 2020: Posel podzimu

Mnohé z Vás napadne, že sněženky a prvosenky jarní jsou posly jara. Ale nezoufejte, i na podzim můžeme najít kvetoucí rostliny, například ocún jesenní (Colchicum autumnale).

Kvete koncem léta a na podzim, přičemž v době květu netvoří žádné listy. Není bez zajímavosti, že semeník je uschován pod zemí, takže vzniklá semena jsou takto elegantně uschována až do jara, kdy lodyhy „vynesou“ semeníky z podzemí ven a zralá semena tak mohou být uvolněna.

Jedovatý ocún obsahuje celou řadu zajímavých látek, nejznámější z nich je kolchicin. Tento alkaloid působí rozpad dělícího vřeténka při buněčném dělení, takže vzniklá buňka se nerozdělí správně a zůstane v ní zmnožená genetická informace. Této vlastnosti kolchicinu se užívá v laboratoři, kde je zmnožení genetické informace žádoucí například při tvorbě nových rostlin z pylových zrn, protože pylová zrna obsahují pouze polovinu genetické informace. Aby rostliny z pylu odvozené měly stejné množství genetické informace jako "normální" rostliny, je potřeba tuto informaci zdvojnásobit, čehož je docíleno právě kolchicinem.

Kvetoucí ocún jesenní. Viditelné listy patří jiným rostlinám, na podzim v době květu je ocún bezlistý.

Ocún je mnohde také pěstován, zde je již patrná jeho bezlistost v době květu.

Zde je plnokvětá forma některého z druhů ocúnu.