Rostlinné hormony v televizním Studiu 6

   

Doktor Jan Petrášek byl hostem pořadu Studio 6, který vysílá Česká televize. Mluvil o nejnovějším objevu, na němž se podílel jeho tým, o tom, že geny nejsou všechno, i o radosti z mikroskopování.

   

Laboratoř hormonálních regulací u rostlin ÚEB publikuje v poslední době obdivuhodné množství článků v prestižních časopisech. Redaktory České televize teď zaujal nedávný objev nového propojení mezi rostlinným hormonem auxinem a biochemickými ději v buněčných membránách.

Tento výzkum pomůže lépe pochopit, jak auxin přesně funguje na molekulární úrovni. Což je naprosto zásadní biologická otázka, neboť auxin „mluví“ v rostlině téměř do všeho. Na projektu se vědci z naší laboratoře podíleli společně s rakouskými a čínskými kolegy.

   

Doktor Jan Petrášek, vedoucí Laboratoře hormonálních regulací u rostlin, mluvil o novém objevu pro televizní pořad Studio 6 v pátek 29. května 2020. Jak už je v době koronavirové pandemie zvykem, nebyl přímo ve studiu, ale spojil se s moderátorkou přes internet.

Kromě podrobností o aktuálním výzkumu mluvili také o jeho širších souvislostech – včetně radosti z odhalování biologických tajemství pomocí nejmodernějších mikroskopů.

Rozhovor s doktorem Petráškem si můžete přehrát z videoarchivu České televize (začíná v čase 1:50 záznamu).

   

Dvojice tabákových buněk obarvená třemi různými „svítícími“ fluorescenčními značkami. Zleva doprava jsou označeny jedna z regulačních bílkovin studovaných ve zmiňovaného výzkumu (zeleně), membrána na povrchu buňky (červeně) a buněčná stěna (modře). Zcela vpravo je kombinace všech tří barvení. Foto Jan Petrášek.