Rostlinní biologové oslavili s Janem Krekulem jeho 90. narozeniny

   

Jan Krekule působil celý svůj vědecký život v našem ústavu. Loni v prosinci se dožil úctyhodných devadesáti let. Jeho kolegové z oboru teď připravili setkání, na kterém s ním toto jubileum oslavili.

   

Akci uspořádaly Česká společnost experimentální biologie rostlin, Katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR.

Organizace celého setkání, které se konalo v Praze na Přírodovědecké fakultě UK, se obětavě ujala profesorka Jana Albrechtová z její Katedry experimentální biologie rostlin.

   

Původně byla akce plánována už na narozeniny docenta Krekuleho v prosinci 2021, ale kvůli pandemii covidu bylo nutné ji odložit.

Rostlinní biologové z celého Česka i oslavencovi přátelé a příbuzní se tedy sešli 26. května 2022, aby čerstvému devadesátníkovi poblahopřáli a zavzpomínali, čím je v jejich životě ovlivnil a inspiroval. Seznámili se také s jeho nejnovějším velkým projektem. Tím je kniha mapující historii našeho ústavu, která vyšla v březnu 2022.

   

Janu Krekulemu přejeme do dalších let pevné zdraví, duševní svěžest a co nejvíce životního elánu. Doufáme, že se s ním budeme ještě dlouho vídat při vědeckých i neformálních příležitostech.

   

Podívejte se na několik snímků z akce; více jich najdete ve fotogalerii. Autorkou fotografií je Markéta Fílová:

   
   
   

   

Jan Krekule (* 20. 12. 1931) vystudoval v letech 1950–1954 Agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze. Poté absolvoval aspiranturu (obdoba dešního doktorského studia) na Biologickém ústavu Československé akademie věd, kde byl jeho školitelem legendární průkopník české fyziologie rostlin profesor Bohumil Němec.

   

Když se biologický ústav v roce 1962 rozdělil na několik specializovanějších výzkumných institucí, přešel Jan Krekule do nově založeného Ústavu experimentální botaniky. Zde zkoumal především regulaci kvetení rostlinnými hormony a podněty z vnějšího prostředí.

V letech 1990–1995 byl vedoucím Oddělení vývojové fyziologie a do roku 1997 i zástupcem ředitele ústavu. Je autorem či spoluautorem 125 vědeckých článků a tří odborných monografií.

   

Aktivně se věnoval také výchově dalších generací rostlinných biologů. Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy přednášel více než tři desetiletí předmět „Růst a vývoj rostlin“ a vedl mnoho diplomových i doktorských prací.

Počátkem devadesátých let minulého století stál u zrodu České společnosti experimentální biologie rostlin a řadu let byl jejím místopředsedou. Je rovněž nadšeným a neúnavným popularizátorem vědy.

   

Za svou celoživotní práci získal v roce 2018 čestnou oborovou medaili G. J. Mendela a v roce 2021 medaili Učené společnosti ČR za zásluhy o rozvoj vědy.