Samuel Šiška se umístil na 2. místě v krajském kole SOČ

Asi není velkým překvapením, že na našem ústavu vypracovává svoji kvalifikační práci řada vysokoškolských studentů, ale některé z našich laboratoří navštěvují dokonce motivovaní středoškolští studenti. Do Laboratoře biologie pylu docházel v době před koronavirovými omezeními Samuel Šiška.

Samuel Šiška z Gymnázia Teplice pravidelně docházel do Laboratoře biologie pylu, kde pod vedením Dr. Jana Fíly prováděl experimenty týkající se role komplexu asociovaného s nascentním polypeptidem u modelového huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana). Samuelovým úkolem bylo experimentálně ověřit, jak jsou si příbuzné geny kódující beta podjednotku zmiňovaného komplexu u tabáku virginského (Nicotiana tabacum) a huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana).

Samuel Šiška o svých experimentech sepsal práci do Středoškolské odborné činnosti. V této soutěži se probojoval až do krajského kola v Ústeckém kraji, kde skončil na krásném druhém místě. Součástí soutěže je představení práce a její obhajoba včetně zodpovězení zvídavých otázek poroty. Kvůli preventivním opatřením zamezujícím v šíření koronaviru nebylo možné v tomto školním roce konání obhajob tradiční prezenční formou, ale soutěžící měli za úkol připravit elektronickou verzi svojí prezentace formou videa. Této jedinečné příležitosti tak můžete využít i Vy a podívat se na Samuelovo video, kde Vám objasní, jakému tématu se u nás na ústavu věnoval.