Školící středisko Nebřich

Volné termíny na Školícícím středisku Nebřich jsou nabízeny k rekreačním pobytům.
V případě více zájemců o jeden termín se preferuje společné využití zařízení více skupinami.
Pokud společné využití není možné, zpravidla je dána přednost zájemci, který o přidělení
termínu ještě nežádal, nebo žádal ve vzdálenější minulosti. Zároveň by měl být zájemce
zaměstnán v ÚEB více než jeden rok. Při rovnosti preferencí se rozhoduje losem.
V odůvodněných případech vedení Ústavu spolu s Odborovou organizací může rozhodnout odlišně.

Pravidla využití zařízení jsou zde, podrobnosti sdělí ing. Petr Nový.

Obsazenost v roce 2019 zde

Obsazenost v roce 2020 zde