Sloupovité kořeny

Mnozí z vás pěstují nějaký druh fíkovníku (známého spíše pod svým latinským názvem Ficus) jako pokojovou rostlinu. Některé druhy však ve své domovině, jíž jsou subtropické a tropické oblasti, dosahují úctyhodných velikostí, že by se nevešly ani do toho největšího bytu. Jsou to totiž dřeviny s jednoduchými listy. Mezi fíkovníky najdeme z botanického hlediska řadu zajímavých fenoménů. Už samotné kvetení fíkovníků stojí za zmínku – malé květy jsou uspořádány ve specializovaném dužnatém květenství. Z tohoto květenství se posléze vyvíjí plod, běžně známý jako fík.

Kromě toho fikovník druhu Ficus macrophylla f. columnaris zakládá na větvích adventivní kořeny. Postupně tyto kořeny dorůstají, až dosáhnou země a zakoření. Tyto sloupovité kořeny slouží k upevnění stromu do substrátu. Časem pak tyto sloupovité kořeny připomínají další kmeny.