Směrnice

Směrnice č. 1/2022 ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory

Směrnice č. 3/2021 volební řád Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

Směrnice č. 2/2021 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 1/2021 ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory

Směrnice č. 1/2020 ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory

Směrnice č. 1/2019 ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory

Směrnice č. 4/2018 o nakládání s duševním vlastnictvím, se zaměřením na autorská zaměstnanecká díla

Směrnice č. 3/2018 o kontrole a evidenci jaderných materiálů

Směrnice č. 2/2018 o volebním řádu Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

Směrnice č. 1/2018 o stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely překládání projektů v rámci institucionální podpory a překládání projektů účelové podpory

Směrnice č. 2/2016 o místním provozním bezpečnostním předpisu

Směrnice č. 1/2016 o nakládání s omamnými látkami

Směrnice č. 1/2015 o spisovém a skartačním řádu ÚEB AV ČR + dodatek č.1 (od 8.11.2021)

Směrnice č. 2/2014 o realizaci práv duševního a průmyslového vlastnictví včetně příloh 1, 2, 3

Směrnice č. 1/2014 o refundaci osobních nákladů

Směrnice č. 6/2013 o poskytování pracovně-lékařských služeb

Směrnice č. 5/2013 o zahraničních pracovních pobytech + dodatek č.1 (od 17.6.2016)

Směrnice č. 4/2013 o zdravotních prohlídkách dle zákona č.47/2013 Sb.

Směrnice č. 3/2013 o poskytování osobních ochranných prostředků

Směrnice č. 2/2013 o cestovních náhradách + dodatek č.1(od 1.1.2018), č.2(od 1.1.2017), č.3(od 1.1.2016), č.4(od 1.1.2015)č.5(od 1.1.2018)č.6(od 1.1.2019), č.7(od 1.1.2020), č.8(od 1.1.2021), č.9(od 1.1.2022)

Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů + dodatek č. 1

Směrnice č. 2/2012 o cestovních náhradách + dodatek č.1

Směrnice č. 1/2012 o stanovení poměru nároku na odpočet DPH dle zákona č. 235/2004 Sb.

Směrnice č. 6/2011 o způsobu evidence nákladů

Směrnice č. 5/2011 o refundaci osobních nákladů

Směrnice č. 4/2011 o hlášení publikací

Směrnice č. 3/2011 o používání mobilních telefonů

Směrnice č. 2/2011 o autoprovozu

Směrnice č. 1/2011 o realizaci práv duševního a průmyslového vlastnictví

Směrnice č. 1/2010 o metodice vykazování skutečných nepřímých nákladů  + dodatky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Směrnice č. 1/2009 o bezpečnosti práce při nakládání s chemickými látkami

Směrnice č. 1/2008 o vnitřním kontrolním systému + příloha Správce a příkazci + příloha Změna správce + příloha Správce a příkazci, aktualizace 2011 + příloha Správce a příkazci 2018 + příloha Správce a příkazci 2019 + příloha Správce a příkazci 2020