Spectral and microscopic study of self-assembly of novel cationic spermine amides of betulinic acid

Bildziukevich U., Kaletová E., Šaman D., Sievänen E., Kolehmainen E.T., Šlouf M., Wimmer Z.
STEROIDS 117: 90-96, 2017

Klíčová slova:
Abstrakt:
DOI:
Fulltext:
Autoři z ÚEB: Uladzimir Bildziu..., Zdeněk Wimmer