Steroidal ribbons from (3α,5β,20S)-3-hydroxy-20-methyl-pregan-21-oic acid

Sperduto C., Smolková M., Jurášek M., Malachowska M., Venanzi M., Monti D., Mancini G., Wimmer Z., Drašar P.
13: 711-717, 2016

Klíčová slova:
Abstrakt:
DOI:
Fulltext:
Autoři z ÚEB: Zdeněk Wimmer