Support for the process of commercializing the results of research and development at the Institute of Experimental botany AS CR, v.v.i.

Začátek: 
01.01.2020
Konec: 
31.12.2021
Kategorizace
Grantová agentura: 
TA ČR
Registrační číslo: 
TP01010037
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Lenka Burketová
Interní řešitel: 
spoluřešitel