Syntéza nových brassinosteroidů a studium jejich interakce s rostlinnými a živočišnými receptory

Začátek: 
01.01.2015
Konec: 
31.12.2017
Kategorizace
Grantová agentura: 
GA ČR
Registrační číslo: 
GJ15-08202Y
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Miroslav Kvasnica
Interní řešitel: 
řešitel