Transkriptom mutanta exo70A1 a buněčné funkce EXO70A1, podjednotky komplexu exocyst, u Arabidopsis thaliana

Začátek: 
01.01.2008
Konec: 
31.12.2010
Kategorizace
Grantová agentura: 
GA AV
Registrační číslo: 
KJB600380802
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Lukáš Synek
Interní řešitel: 
řešitel