Trochu biologie pro zvídavé: Mutace – od genů k vlastnostem

schéma vysvětlující, jak mutace v genu mění funkci příslušné bílkovinyTypický gen obsahuje instrukce, jak vyrobit jeden druh bílkoviny. Nese také informaci, kdy a kde má bílkovina pracovat (například v mladých listech nebo ve zrajících semenech). Každá bílkovina má v buňce přesně určenou roli: urychluje konkrétní biochemickou reakci, vyztužuje buněčnou stěnu nebo podobně.

Recept na bílkovinu je napsaný v genu pomocí čtyřpísmenné abecedy DNA. Mutace způsobí, že v tomto „textu“ některá písmena zmizí, nahradí se jinými, nebo se nově vloží. Co se pak stane, ukazuje (trochu s nadsázkou) schéma vpravo. Mutace někdy postihují větší oblasti než jediný gen. Pak třeba mizí i celé chromozómy.

Změny v DNA ani v bílkovinách nemůžeme vidět na vlastní oči. Jejich následky ale ano. Například v rostlině s červenými květy je bílkovina, která z bezbarvé látky vyrábí červenou. Když mutace vyřadí bílkovinu z provozu, budou květy bílé.