Tvary v živé přírodě

Fíla J., Pánek T., Sekereš J.
: , 2011

Klíčová slova: tvar, morfologie, vývojové mechanizmy
Abstrakt:
DOI: Autoři z ÚEB: Jan Fíla