Unikátní pětiletý výzkum vodního květu v sečské přehradě zaujal odbornou i laickou veřejnost

Forczek S.T., Holík J.
ZPRAVODAJ KRAJSKÉHO INFORMAČNÍHO STŘEDISKA PRADUBICKÉHO KRAJE PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV 12: 6, 2017

Klíčová slova: vodní nádrž Seč, vodní květ, eutrofizace, sinice, Cyanobacteria, nutrienty, pitná voda, ČOV
Abstrakt:
DOI: Autoři z ÚEB: Sándor Tamás Forczek, Josef Holík