Ústav hostil odborníky na biologické membrány

   

Život by neexistoval bez membrán oddělujících buňky od okolí či různé prostory uvnitř buněk. Výzkum membrán je proto velmi důležitý. Vědci, kteří se mu věnují, se u nás sešli na neformální konferenci.

   

Akce byla součástí Prague Membrane Discussions – série diskusních setkání, která od roku 2014 pořádá několik týmů z výzkumných ústavů sídlících v Praze. Čtrnáctého prosince 2017 se tato jednodenní konference poprvé konala na pražském pracovišti našeho ústavu.

Konferenční místnost zaplnily desítky vědců z mnoha oborů, od teoretických a fyzikálních chemiků až po molekulární a buněčné biology. Na programu bylo celkem sedm přednášek. Protože hostitelem byl tentokrát Ústav experimentální botaniky AV ČR, větší část z nich se týkala rostlinných membrán.

   

Navzdory svému jménu nebyla akce výhradně pražskou záležitostí. Přednášeli na ní také odborníci, kteří pracují ve Velké Británii, v Belgii a na Slovensku.

Organizace setkání se ujal doktor Jan Petrášek, vedoucí naší Laboratoře hormonálních regulací u rostlin. K hlavním oblastem jejího vědeckého zájmu patří transport rostlinného hormonu auxinu přes buněčné membrány.

Mezi přednášejícími a posluchači však byli kromě členů tohoto týmu i badatelé z dalších dvou ústavních laboratoří – buněčné biologie a přenosu signálů.

   

Všem účastníkům přejeme do budoucna mnoho zajímavých objevů. Věříme, že vědcům k nim pomohou i podnětné debaty, které vedli během Prague Membrane Discussions v Ústavu experimentální botaniky!

   

Konferenci zahájil doktor Jan Petrášek.

   

Úvodní přednášku měl Charo del Genio z britské University of Warwick.

   

Kromě přednášek bylo na akci také dost času pro neformální diskuse a setkání s kolegy.