Ústav navštívil americký rostlinný fyziolog Charles Cleland

   

Sedmého srpna 2019 jsme přivítali vzácného hosta z USA. Byl jím Charles F. Cleland, který během své vědecké kariéry zkoumal především regulaci kvetení. Přes svůj pokročilý věk je stále velmi aktivní.

   

Starší generace našich vědců si profesora Clelanda pamatuje jako účastníka konferencí o rostlinných hormonech, které ústav pořádal v 70.–80. letech minulého století. Tyto konference byly jednou z mála příležitostí, kdy se mohli osobně setkat rostlinní biologové z obou stran „železné opony“. Na akcích vládla velmi srdečná atmosféra a jejich účastníci na ně dodnes rádi vzpomínají.

Charles Cleland má k ústavu blízko i svým vědeckým zaměřením. Studoval hlavně vliv délky dne a rostlinných hormonů na kvetení. Pracoval přitom s drobnou vodní rostlinou okřehkem hrbatým (Lemna gibba). Rozpracoval metody jeho pěstování v laboratorních podmínkách a byl průkopníkem jeho využití jako modelové pokusné rostliny.

   

Profesor Charles Cleland (vpravo) s docentem Janem Krekulem.

   

Navzdory tomu, že už překročil osmdesátku, je Charles Cleland stále aktivní pracovně i společensky. V našem ústavu se setkal s ředitelem doktorem Martinem Vágnerem a se svým vrstevníkem docentem Janem Krekulem, s nímž ho pojí profesní zájem o fyziologické mechanismy kontrolující kvetení. Poté si prohlédl některé naše laboratoře.

   

Profesor Cleland získal doktorát na americké Stanfordově univerzitě v roce 1966. Poté působil na dalších vědeckých institucích v USA: Harvardově univerzitě, University of North Carolina – Chapel Hill a Smithsonian Institution.

Od roku 1987 pracuje pro americké ministerstvo zemědělství jako ředitel a později jako jeden z administrátorů programu Small Business Innovation Research Program, který poskytuje menším podnikům granty na aplikovaný výzkum v oblasti zemědělství a lesnictví.