Vedoucí Laboratoře rostlinných biotechnologií ÚEB AV ČR (dále LRB) a vedoucí Laboratoře biologicky aktivních látek ÚEB AV ČR (dále LBAL)

Ředitel Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic

vedoucího Laboratoře rostlinných biotechnologií ÚEB AV ČR (dále LRB)
a vedoucího Laboratoře biologicky aktivních látek ÚEB AV ČR (dále LBAL).

Kvalifikačními předpoklady jsou vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru, minimálně pět let praxe v oboru, praktické zkušenosti s problematikou řešenou v LRB a LBAL, dostatečná publikační aktivita, zkušenosti s vedením projektů, manažerské schopnosti a jazyková vybavenost (minimálně angličtina). Přihlášky obsahující strukturovaný životopis zašlete do 30. dubna 2021 na adresu Ústav experimentální botaniky AV ČR, sekretariát, Rozvojová 263, 16500 Praha 6. Vybraní kandidáti budou výběrovou komisí ÚEB pozváni na pohovor. Finanční ohodnocení bude vyměřeno podle platných tabulek ÚEB. Nástup do pozice se předpokládá k 1. červenci 2021.