VŠ pozice na Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

VŠ pozice na Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
Rozvojová 263, Praha 6

Hledáme motivovaného VŠ pracovníka na pozici postdoktoranda/vědeckého asistenta v Laboratoři hormonálních regulací u rostlin. Jedná se o obor molekulární biologie rostlin se zaměřením na stresovou fyziologii. Náplní práce bude analýza genové exprese pomocí kvantitativní PCR, stanovení aktivity antioxidačních enzymů a fyziologické pokusy. Požadujeme strukturovaný životopis a motivační dopis.
Předpokládaný nástup 1. 1. 2020, na dobu tří let
Kontakt: doc. Radomíra Vaňková
vankova@ueb.cas.cz

Free position at the Institute of Experimental Botany Czech Academy of Sciences
Rozvojová 263, Praha 6

We are searching for a motivated colleague with a University degree to work as a postdoc or research assistant in the Laboratory of Hormonal Regulations in Plants. The field of the research is plant molecular biology with the association to stress physiology. The work in the lab will include determination of gene expression by quantitative PCR, estimation of the activity of antioxidant enzymes and physiological experiments. We require CV and motivation letter.
The 3-year position starts on January 1st 2020.
Contact:
assoc. prof. Radomíra Vaňková
vankova@ueb.cas.cz