Vychází kniha o biologovi a teologovi Karlu Benešovi

   

Kolegové a rodina profesora Beneše pokřtili v Praze knihu o jeho životě i práci. Je nám ctí, že jsme mohli jako ústav podpořit vydání publikace, kterou si tato zajímavá osobnost rozhodně zaslouží.

   
   

Profesor Karel Beneš (1932–2006) byl významný rostlinný anatom a buněčný biolog. Několik desetiletí působil na pražském pracovišti našeho ústavu.

Na přelomu 80. a 90. let minulého století se přesunul do Českých Budějovic, kde po listopadové revoluci pomáhal budovat novou Jihočeskou univerzitu. Na ní byl činný nejen jako biolog, ale později také jako pedagog Teologické fakulty.

   
   

   

Setkání nad knihou proběhlo v pražské vile Lanna, kde Akademie věd ČR pořádá slavnostní a společenské akce. Hosté zcela zaplnili hlavní sál.

   
   

   

Knihu Apologia pro vita mea. Omluva mého života vydala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ve svém nakladatelství Episteme.

Hlavní částí publikace je poutavě napsaný vlastní životopis, který profesor Beneš vytvořil na sklonku života. Doplňují ho vzpomínky rodiny, studentů, přátel i profesních kolegů, ukázky z biologických a teologických prací Karla Beneše a jeho kompletní bibliografie.

   

   

Akci zahájil doktor Martin Vágner, ředitel Ústavu experimentální botaniky AV ČR (vlevo). Náš ústav vydání knihy finančně podpořil. Dalšími sponzory byly Česká společnost experimentální biologie rostlin a Teologická fakulta Jihočeské univerzity.

Docent Jan Krekule (vpravo) mluvil o vědeckých začátcích profesora Beneše. Vzpomenul například, jak ho už v mladém věku uznávali významní světoví vědci coby odborníka na mikroskopii a rostlinnou histologii.

   
   

   

Působení Karla Beneše na jihu Čech hostům přiblížili bývalý rektor Jihočeské univerzity profesor Libor Grubhoffer (vlevo) a docent Tomáš Machula, současný rektor této univerzity a bývalý děkan její Teologické fakulty (vpravo).

   
   

   

O dva hudební vstupy se ve vile Lanna postaraly Magdaléna Janíková (vlevo) s Evou Procházkovou.

   

   

Profesorka Jana Albrechtová promluvila jménem České společnosti experimentální biologie rostlin.

Tato organizace sdružující rostlinné biology z celého Česka uspořádala v roce 2013 seminář k nedožitým osmdesátinám profesora Beneše. Akce se tehdy stala podnětem a inspirací k vydání knihy.

   

   

Dalším řečníkem byla doktorka Jana Opatrná, neúnavná editorka knihy a zároveň dlouholetá pracovnice našeho ústavu.

   

   

Za rodinu přispěli vzpomínkou na profesora Beneše sestřenice profesorka Dobrava Moldanová a syn doktor Vojtěch Beneš.

   
   

   

Závěrečný přípitek s knihou (nahoře) a kompletní autorský tým, který se zasloužil o vznik této publikace. Nezbývá než popřát, aby si Apologia pro vita mea. Omluva mého života našla své čtenáře!

   
   

   

Fotografie: Jan Kolář (barevné), archiv rodiny Benešových (černobílé).