Zemřel Jan Krekule, velká osobnost české rostlinné biologie

   

Dne 18. listopadu 2022 nás bohužel navždy opustil docent Jan Krekule – vědec, popularizátor vědy, pedagog, neúnavný organizátor a skvělý přítel, který svůj profesní život spojil s naším ústavem.

   

Neočekávaně nás zastihla velice smutná zpráva. Ve věku nedožitých 91 let odešel náš dlouholetý kolega a kamarád Jan Krekule, s nímž jsme ještě letos v červnu oslavili šedesát let ústavu. Byl to nejen vědec, ale také intelektuál s takříkajíc renesančním rozsahem zájmů, který ovládal několik jazyků a kromě biologie miloval i historii či výtvarné umění. Velká škoda, že už na něj budeme moci pouze vzpomínat.

   

Jan Krekule se narodil 20. prosince 1931 v Praze. V letech 1950–1954 vystudoval Agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělské. Poté absolvoval aspiranturu, která byla obdobou dnešního doktorského studia, v Biologickém ústavu Československé akademie věd.

V roce 1962 přešel Jan Krekule do nově založeného Ústavu experimentální botaniky ČSAV, jedné z nástupnických institucí Biologického ústavu. Hlavním objektem jeho vědeckého zájmu byl přechod rostlin z vegetativního růstu ke kvetení. Se svým týmem studoval fyziologické, biochemické a anatomické změny provázející tento zásadní proces i jeho regulaci rostlinnými hormony, délkou dne či dalšími podněty.

   

Kromě toho mezi roky 1966 a 1968 pracoval v Ghaně ve Výzkumném ústavu kakaa (Cocoa Research Institute). Hledal zde způsoby, jak podpořit plodnost kakaovníků aplikací rostlinných hormonů, a optimalizoval pěstování semenáčků. Zajímavá je jeho účast na ukrajinské oceánografické expedici v letech 1991–1992, kdy během plavby analyzoval obsah rostlinných hormonů v mořských řasách.

V letech 1990–1995 vedl v našem ústavu Oddělení vývojové fyziologie a do roku 1997 byl také zástupcem ředitele. Je autorem či spoluautorem 125 odborných článků a tří monografií. Za svou celoživotní práci získal v roce 2018 čestnou oborovou medaili G. J. Mendela, v roce 2021 pak medaili Učené společnosti ČR za zásluhy o rozvoj vědy.

   

Jan Krekule na křtu knihy o historii našeho ústavu 26. dubna 2022. Foto: Soňa Pokorná.

   

Jan Krekule měl velké osobní charisma a nesmírný talent propojovat lidi – napříč institucemi, obory i státy. Už od šedesátých let minulého století se podílel na organizování mezinárodních konferencí, na nichž se v Československu potkávali vědci z obou stran tehdy obtížně prostupné železné opony. V devadesátých letech spoluzakládal Českou společnost experimentální biologie rostlin a mnoho let byl jejím místopředsedou.

   

Svoje vědecké znalosti Jan Krekule rád předával jak vysokoškolským studentům, tak široké veřejnosti. Přes 30 let přednášel o růstu a vývoji rostlin na nynější katedře experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. V mnoha studentech a studentkách vzbudil touhu zjistit, „jak rostliny fungují“ a některým pak vedl i jejich diplomové či doktorské práce. Byl také jedním z autorů původní české učebnice Fyziologie rostlin, vydané v roce 1998.

Jako vášnivý a neúnavný popularizátor vědy spolupracoval s rozhlasovým pořadem Meteor a psal články do známých časopisů Vesmír a Živa. V Nakladatelství Academia stál u zrodu populárněvědecké knižní edice Průhledy. Řadu let také spoluorganizoval akademické kavárny – veřejné diskuse s odborníky na aktuální témata.

   

Celoživotní zájem Jana Krekuleho o historii se v pozdějším věku šťastně propojil s jeho vědeckou specializací. Zasloužil se o vznik pamětní desky Bohumila Němce, průkopníka české rostlinné fyziologie, a busty Julia Sachse, jednoho ze zakladatelů fyziologie rostlin jako vědního oboru, který v padesátých letech 19. století působil v Praze. Díla připomínající obě osobnosti zdobí exteriér budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na pražské adrese Viničná 5.

   

Nejnovějším projektem našeho zesnulého spolupracovníka – bohužel již posledním – byla kniha o historii Ústavu experimentální botaniky. Navrhl koncepci knihy, povzbuzoval vědce, aby sepsali vzpomínky na výzkum ve svém oboru, pátral v archivech, sháněl dobové fotografie a sám napsal několik kapitol.

Společně s mladším kolegou Janem Kolářem také celou publikaci editoval. Práce na ní nakonec zabrala několik let, nicméně se ji podařilo zdárně dokončit. Jsme rádi, že jsme mohli knihu Experimentální botanika ve vzpomínkách vědců s Janem Krekulem v dubnu 2022 pokřtít a vyslat ji do světa.

   

Život našeho milého kolegy a kamaráda se tedy uzavřel. Zůstávají však výsledky jeho práce a vzpomínky na vzájemná setkávání, na společné vědecké i zcela nevědecké debaty a na dobrou náladu, kterou kolem sebe šířil.