Zinc induces DNA damage in tobacco roots

Procházková D., Wilhelmová N., Pavlíková D., Száková J., Gichner T.
BIOLOGIA PLANTARUM 57 (4): 783-787, 2013

Klíčová slova:
Abstrakt:
DOI:
Fulltext:
Autoři z ÚEB: Tomáš Gichner, Naďa Wilhelmová