Seznam grantů a projektů

Biosyntéza a signalizace u giberelinů - identifikace nových cílů pro regulaci růstu rostlin
Charakteristika odrůdových rozdílů v obsahu karotenoidů ve vybraných kultivarech jablek a jejich závislost na podmínkách skladování
Úloha polyaminů v procesu autofagie u rostlin
Přínos mikroskopie s vysokým rozlišením a analýzy obrazu ke studiu rostlinných in vitro kultur, zejména embryogenní kultury jehličnanů
Charakterizace kompatibility vztahů mezi původci fomového černání stonku a odrůdami ozimé řepky jako základ pro zvýšení rentability pěstování této plodiny v ČR
A new insight into the role of phospholipase in leaf senescence
Environmental impact of noble metal nanoparticles
Phospholipid metabolizing enzymes as new components of salicylic acid signalling pathway
Phospholipid metabolizing enzymes as new components of salicylic acid signalling pathway
Inactivation of cytokinin-type phytohormones via N- and O-glucosylation – phylogeny and significance in evolution of hormonal homeostatic mechanisms
Tower of Babel: Mitochondrial-nuclear interactions in the gynodioecious species Silene vulgaris investigated with transcriptomics.
Studium vlivu humanizované glycosylace na akumulaci proteinů v semenech rostlin
Syntéza nových brassinosteroidů a studium jejich interakce s rostlinnými a živočišnými receptory
Dark matter in plant cell nuclei – characterization of nuclear proteins.
Multiscale analysis of signalling phospholipids and their interaction protein partners in the regulation of plant tip growth
Vliv sucha a zvýšené teploty na metabolismus polyaminů a obsahy fenolů, auxinu a kyseliny abscisové v somatických embryích smrku.
Vliv UV-B záření na metabolismus polyaminů a akumulaci derivátů kyseliny skořicové a flavonoidů v tkáňových kulturách smrku.
Sledování těkavých nízkomolekulárních organochlorovaných látek z přírodních a antropogenicky ovlivněných ekosystémů
The role of hybridization and polyploidization in the evolution in Chenopodium album aggregate: From biosystematics to gene expression
Cílené metabolické profilování rostlinných růstových regulátorů
Fungal effectors manipulating plant defence system
Spolupráce s Bioversity International na globální analýze a uchovávání genetické diverzity banánovníku
Vliv topologie heterologních antigenních determinant ve vektoru odvozeném od X viru bramboru (PVX) na jejich expresi v rostlinách a imunogenitu
Evoluce a funkce komplexních genomů rostlin
Evoluce pohlavních chromozomů-chromozomálně specifická genomika u rodu Silene
Funkce rostlinného poutacího komplexu exocyst v exocytóze, buněčném dělení a biogenezi buněčné stěny
Fyzická mapa krátkého ramene chromozómu 7D pšenice a její využití pro klonování genu pro rezistenci k mšici zhoubné
Regulace kvetení u rodu Chenopodium studovaná pomocí transkriptomiky
Úloha diacylglycerolu při toxickém působení hliníku u rostlin
Změní orchideje náš pohled na celogenomové procesy? Komplexní studium hyporeduplikace