Seznam grantů a projektů

Plant exocyst complex function in autophagy-related membrane transport
Studium vlivu humanizované glycosylace na akumulaci proteinů v semenech rostlin
Syntéza nových brassinosteroidů a studium jejich interakce s rostlinnými a živočišnými receptory
Dark matter in plant cell nuclei – characterization of nuclear proteins.
Multiscale analysis of signalling phospholipids and their interaction protein partners in the regulation of plant tip growth
Vliv sucha a zvýšené teploty na metabolismus polyaminů a obsahy fenolů, auxinu a kyseliny abscisové v somatických embryích smrku.
Vliv UV-B záření na metabolismus polyaminů a akumulaci derivátů kyseliny skořicové a flavonoidů v tkáňových kulturách smrku.
2013-15 Sledování těkavých nízkomolekulárních organochlorovaných látek z přírodních a antropogenicky ovlivněných ekosystémů
The role of hybridization and polyploidization in the evolution in Chenopodium album aggregate: From biosystematics to gene expression
Cílené metabolické profilování rostlinných růstových regulátorů
Fungal effectors manipulating plant defence system
Spolupráce s Bioversity International na globální analýze a uchovávání genetické diverzity banánovníku
Vliv topologie heterologních antigenních determinant ve vektoru odvozeném od X viru bramboru (PVX) na jejich expresi v rostlinách a imunogenitu
Evoluce a funkce komplexních genomů rostlin
Evoluce pohlavních chromozomů-chromozomálně specifická genomika u rodu Silene
Funkce rostlinného poutacího komplexu exocyst v exocytóze, buněčném dělení a biogenezi buněčné stěny
Fyzická mapa krátkého ramene chromozómu 7D pšenice a její využití pro klonování genu pro rezistenci k mšici zhoubné
Regulace kvetení u rodu Chenopodium studovaná pomocí transkriptomiky
Úloha diacylglycerolu při toxickém působení hliníku u rostlin
Změní orchideje náš pohled na celogenomové procesy? Komplexní studium hyporeduplikace
New genomic technology for the alogamic cultivated plant breeding for improving utility traits
Auxin transport and cytoskeleton in the morphogenesis of plant cells
Auxinové herbicidy: vývoj herbicidů se změněnou účinností nebo pozměněnou druhovou selektivitou
Biodegradable polymers in waste management
Biotechnology system for agricultural waste-waters cleaning and reuse
Exocyst, poutací komplex sekretorických váčků, v polarizaci transportu auxinu
Exploration of grapevine diversity in production of health promoting compounds
Fosfolipidová signální dráha, interakce s cytoskeletem a její funkce v odpovědi rostlin Arabidopsis thaliana na biotický stres
Genome interactions in interspecific hybrids xFestulolium
Hunters or gardeners? Probing plant-microbe interactions in rootless carnivorous Utricularia from a transcriptomic perspective