Seznam grantů a projektů

Vliv UV-B záření na metabolismus polyaminů a akumulaci derivátů kyseliny skořicové a flavonoidů v tkáňových kulturách smrku.
2013-15 Sledování těkavých nízkomolekulárních organochlorovaných látek z přírodních a antropogenicky ovlivněných ekosystémů
The role of hybridization and polyploidization in the evolution in Chenopodium album aggregate: From biosystematics to gene expression
Cílené metabolické profilování rostlinných růstových regulátorů
Fungal effectors manipulating plant defence system
Spolupráce s Bioversity International na globální analýze a uchovávání genetické diverzity banánovníku
Vliv topologie heterologních antigenních determinant ve vektoru odvozeném od X viru bramboru (PVX) na jejich expresi v rostlinách a imunogenitu
Evoluce a funkce komplexních genomů rostlin
Evoluce pohlavních chromozomů-chromozomálně specifická genomika u rodu Silene
Funkce rostlinného poutacího komplexu exocyst v exocytóze, buněčném dělení a biogenezi buněčné stěny
Fyzická mapa krátkého ramene chromozómu 7D pšenice a její využití pro klonování genu pro rezistenci k mšici zhoubné
Regulace kvetení u rodu Chenopodium studovaná pomocí transkriptomiky
Úloha diacylglycerolu při toxickém působení hliníku u rostlin
Změní orchideje náš pohled na celogenomové procesy? Komplexní studium hyporeduplikace
New genomic technology for the alogamic cultivated plant breeding for improving utility traits
Auxin transport and cytoskeleton in the morphogenesis of plant cells
Auxinové herbicidy: vývoj herbicidů se změněnou účinností nebo pozměněnou druhovou selektivitou
Biodegradable polymers in waste management
Biotechnology system for agricultural waste-waters cleaning and reuse
Exocyst, poutací komplex sekretorických váčků, v polarizaci transportu auxinu
Exploration of grapevine diversity in production of health promoting compounds
Fosfolipidová signální dráha, interakce s cytoskeletem a její funkce v odpovědi rostlin Arabidopsis thaliana na biotický stres
Genome interactions in interspecific hybrids xFestulolium
Hunters or gardeners? Probing plant-microbe interactions in rootless carnivorous Utricularia from a transcriptomic perspective
Nitrační stres v průběhu přirozené a stresem indukované senescence
Plants and nanoparticles – Friends or Foes?
Propojení proteomických a genomických přístupů při objasňování evolučních procesů napříč rostlinnou říší s důrazem na rodinu cytokininů
Study and utilization of plant metabolisms for organic xenobiotics degradation
Wastewaters reclamation in integrated biotechnology system
2010-12 Supramolekulární systémy v chemické biologii