Cytoskelet rostlin

Binarová P.
BIOLOGICKÉ LISTY 57: 197 – 215, 1992

Klíčová slova:
Abstrakt:
DOI:
Fulltext:
Autoři z ÚEB: