Effect of drought and heat stress on polyamine metabolism and contents of phenolics, auxin and abscisic acid in Norway spruce somatic embryos.

Začátek: 
01.03.2013
Konec: 
30.04.2016
Kategorizace
Grantová agentura: 
MŠMT
Registrační číslo: 
LD13050
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Milena Cvikrová
Interní řešitel: 
řešitel