Fotogalerie: Letem rostlinným světem

Počítačový model bílkoviny. Bílkovina je v podstatě dlouhé vlákno, vzniklé spojením desítek až stovek stavebních kamenů – aminokyselin. Vlákno ovšem není náhodně smotané jako kus provázku. Je poskládané do přesného tvaru, typického pro daný druh bílkoviny. Na obrázku je enzym fosfolipasa D. Jeho aktivitu zvyšuje další bílkovina, pojmenovaná aktin. Barevně je zvýrazněna oblast v molekule fosfolipasy D, kam se aktin váže. Autor modelu Martin Potocký.