Obrázek uživatele Milena  Cvikrová

RNDr. Milena Cvikrová

Email: cvikrova@ueb.cas.cz
Tel.: +420 225 106 409

Adresa:
Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje, Česká republika
Místnost č.: 316

Profile

Milena Cvikrová CS

Pracovní zařazení: 
bývalý zaměstnanec

Vědecká aktivita zahrnuje (i) studium metabolismu fenolických látek v rostlinách a jejich úlohy v růstových procesech i v odezvě rostlin na abiotické a biotické stresy; (ii) studium metabolismu polyaminů v rostlinách a tkáňových kulturách rostlin. Autorka více než 45 impaktovaných publikací.

Publikace: 
Počet publikací: 48

2022

2020

2018

2017

2016

2015

2014