Obrázek uživatele Jiří Grúz

Jiří Grúz

Email: gruzj@ueb.cas.cz
Tel.: +420 585 632 173

Adresa:
Laboratoř Růstových Regulátorů Šlechtitelů 27, 78371 Olomouc
Místnost č.: 3. patro

Profile

Jiri Gruz CS

Pracovní zařazení: 
vědecký pracovník
Publikace: