Obrázek uživatele Milan Pavlík

Milan Pavlík

Email: pavlik@ueb.cas.cz, pavlik@biomed.cas.cz
Tel.: +420 241 062 476

Adresa:
Vídeňská 1083; 14220 Praha 4 - Krč
Místnost č.: 101

Profile

Milan Pavlík CS

Pracovní zařazení: 
vědecký pracovník
Pracovní skupina: 
Publikace: 
Počet publikací: 41

2014

2013

2012

2011

2010