Vacancies

Vacancies

ODBORNÝ PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU do molekulárně biologické laboratoře

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Rozvojová 263, 165 02 PRAHA 6; http://lhr.ueb.cas.cz/
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., je předním českým akademickým pracovištěm
v oblasti základního i aplikovaného výzkumu experimentální biologie rostlin.
Ústav experimentální botaniky AVČR hledá schopného kandidáta na pozici

Ph. D. student III

Research Field: Plant Science – Experimental Biology

Topic: Study of hormonal responses to abiotic stress in plant roots and shoots

Supervisor: Prof. Peter Hedden

Profile of the candidate:

Ph. D. student II

Research Field: Plant Science – Experimental Biology

Topic: Study of biological activity of new plant growth regulators

Supervisor: Dr. Karel Doležal

Profile of the candidate:

Ph. D. student I

Research Field: Plant Science – Experimental Biology

Topic: Development of new methods of isolation and quantification of phytohormones

Supervisor: Prof. Ondřej Novák

Profile of the candidate: