ÚRODA (VĚDECKÁ PŘÍLOHA)

Úroda (vědecká příloha)

Využití elektroforetických stanovení ke studiu waxy pšenic

Papoušková L., Bradová J., Milec Z.
ÚRODA (VĚDECKÁ PŘÍLOHA) 12 : 177-180 , 2011
Keywords: waxy,pšenice, protein, SDS-PAGE, čipová elektroforéza

Vyhledávání a identifikace nových genů a alel ovlivňujících procesy kvetení pšenice pro dosahování vyšších výnosů v době měnícího se klimatu

Pánková K., Milec Z., Tomková L., Prášil I., Snape J. W.
ÚRODA (VĚDECKÁ PŘÍLOHA) 10 : 445 - 454 , 2011
Keywords: pšenice, doba kvetení, geny Ppd, Vrn, Eps, sekvenování

Effect of storage temperature and year on chips colour in transgenic lines of the potato variety Vladan

Vacek J., Bucher P., Navrátil O.
ÚRODA (VĚDECKÁ PŘÍLOHA) Conference Applied plant biotechnology (11.-13. September 2012 in Lednice) 9 : 194-199 , 2012
Keywords: transgenic potato, reducing sugars, chips/crisps colour, Lactobacillus bulgaricus PFK gene