2019-11 Emise těkavých chlorovaných uhlovodíků v ekosystému jehličnatého lesa (Emissions of volatile chlorinated hydrocarbons in coniferous forest ecosystem)

Start date: 
01.01.2009
End date: 
31.12.2011
Classification
Grant agency: 
GA ČR
Registration number: 
522/09/P394
Investigators
Internal investigator/coinvestigator: 
Sándor Tamás Forczek
Internal investigator: 
is principal investigator