2020 The effect of plants on the efficiency of small constructed wetlands - vertical systems (Vliv rostlin na účinnost malých kořenových čistíren - vertikální systémy)

Start date: 
01.01.2020
End date: 
31.12.2020
Classification
Grant agency: 
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích
Registration number: 
R200381901
Investigators
Internal investigator/coinvestigator: 
Sándor Tamás Forczek
Internal investigator: 
is principal investigator