Junior researcher in bioinformatics – mezinárodní VŘ

Pracoviště: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.; Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Laboratoř strukturní a funkční genomiky rostlin

Projekt: Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje, reg. č.:  CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000827.

Požadavky:

 • Ph.D. v oboru Bioinformatika, Genomika, Genetika, Molekulární biologie, Biochemie nebo v příbuzném oboru
 • teoretické i praktické znalosti analýzy sekvencí nukleových kyselin a proteinů
 • praktická zkušenost práce s velkým množstvím biologických dat
 • znalost statistického zpracování dat
 • zkušenosti s prací na Linuxovém serveru
 • znalost programování v (Bio)Perl, (Bio)Python nebo R
 • publikační činnost v mezinárodních časopisech
 • aktivní znalost anglického jazyka

Requirements:

 • Ph.D. in Bioinformatics, Genomics, Genetics, Molekular  biology, Biochemistry or in a related discipline connected to sequence analysis
 • theoretical and practical knowledge of sequence analysis (nucleic acids and proteins)
 • practical experience in analysis of large dataset
 • knowledge of statistical data analysis
 • experience with work on Linux server
 • knowledge of programming in (Bio)Perl, (Bio)Python or R
 • publication activities in international journals
 • active command of English

Předpokládaný termín nástupu: 1. 1. 2019
Úvazek: 1,0
V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný profesní životopis a seznam publikací a citací na e-mail: havlikova@ueb.cas.cz.
Uzávěrka přihlášek je stanovena na 30. 8. 2018.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozici ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit řízení k obsazení pozice.