The role of chloroplasts in the oxidative stress induced by zearalenone in wheat plants – function of 24-epibrassinolide and selenium in protective mechanisms.

Filek M., Sieprawska A., Kościelniak J., Oklestkova J., Jurczyk B., Telk A., Biesaga-Kościelniak J., Janeczko A.
PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY : , 2019

Keywords:
Abstract:
DOI:
Fulltext:
IEB authors: Jana Oklešťková