Somatická embryogeneze jehličnanů

Vondráková Z., Eliášová K., Fischerová L., Vágner M.
Věda kolem nás : , 2015

Keywords: embryogeneze, semena, smrk, jedle, in vitro
Abstract: Proces somatické embryogeneze jehličnanů nabízí možnost množit jehličnaté stromy nepohlavní cestou. Ve sterilních podmínkách v kultivačních nádobách na přesně definovaném médiu může na izolované části mateřské rostliny vzniknout embryogenní hmota, která se stává zdrojem téměř neomezeného počtu somatických embryí. Ta se postupně vyvíjejí a zrají, až z nich je možné vypěstovat kvalitní klíční rostliny. Somatická embryogeneze tedy nabízí možnost získat bohaté potomstvo z minimálního množství semen. Toho lze využít především pro množení stromů, které mají významné vlastnosti a neposkytují dostatečné množství semen. Somatická embryogeneze je také důležitou metodou pěstování vánočních stromků. Zaručuje zachování dobré kvality i vzhledu vybraných jehličnatých stromů. Obecně platí, že proces somatické embryogeneze je složitější a pracnější způsob množení jehličnatých stromů. Je proto také finančně náročnější než běžné způsoby pěstování ze semen nebo řízků. Proto je využíván pro speciální případy množení jehličnanů, kdy není výhodné a vhodné použít standardní postupy. Somatická embryogeneze slouží také jako systém pro studium vývoje embrya. Ukazuje se, že průběh somatické a zygotické embryogeneze je srovnatelný; somatické i zygotické embryo prochází obdobnými vývojovými fázemi, liší se pouze dynamika obou procesů. Je proto výhodné studovat vývoj embrya v průběhu somatické embryogeneze jako paralelu k vývoji embrya zygotického.
DOI:
Fulltext:
IEB authors: Kateřina Eliášová, Lucie Fischerová, Martin Vágner, Zuzana Vondráková