ÚEB hledá vedoucího Laboratoře buněčné biologie

Ředitel ÚEB vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice vedoucího Laboratoře buněčné biologie.
Předpoklady: vysokoškolské vzdělání v oboru, titul CSc. nebo PhD., min. 5 let praxe a zkušenosti
doložené publikační aktivitou.
Přihlášky zašlete do 15. 5. 2018 na sekretariát  ÚEB.
Podrobnosti v příloze.